Quentin Tarantino Sineması

Popüler Kültürü Kölesi Yapan Adam Tarantino ile ilk kez tanışanlar filmlerindeki bir takım popüler kültür unsurlarını rahatsız edici ya da Amerikan kapitalizminin dayatılması olarak algılar...

82. Oscar Ödül Töreni

Oscar ödülleri, sinemayla pek ilgilenmeyenlerin bile kayıtsız kalamadığı, en azından “Kim ne almış?” diye göz ucuyla da olsa baktığı, dünyanın hemen her yerinden takip edilen...