Iron Man 3 (2013)

Ve yorgun baba Tony Stark bu kez geçmişinde bir nokta kadar iz bırakmamış bir düşmanıyla amansız mücadeleye girişir.